Algemene publicaties

Huurder ontruimd wegens bedrog bij aanvang huurovereenkomst ECLI:NL:RBAMS:2016:4757

Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 4665402 CV EXPL 15-34656 vonnis van: 25 juli 2016 fno.: 515 vonnis van de kantonrechter I n z a k e de stichting STICHTING YMERE, gevestigd te Amsterdam, eiseres, nader te noemen: Ymere, gemachtigde: mr. R.N.E. Visser, t e g e n 1. [gedaagde 1] , 2. [gedaagde 2] , beiden wonende te [plaats] , gedaagden, nader gezamenlijk te noemen: [gedaagden samen] , ...

Woonstad Airbnb

ECLI:NL:RBROT:2015:7899   Uitspraak RECHTBANK ROTTERDAM zaaknummer: 3957182 CV EXPL 15-11510 uitspraak: 6 november 2015 vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam in de zaak van: de stichting Stichting Woonstad Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, eiseres, gemachtigde: mr. S.A. den Engelsen, tegen: [gedaagde], wonende te Rotterdam, gedaagde, gemachtigde: mr. E.H.P. Dingenouts. Partijen worden hierna...

Bouwleges Rotterdam onredelijk

ECLI:NL:RBROT:2015:6652 Rechtbank Rotterdam Team Bestuursrecht 2 zaaknummer: ROT 14/1912 uitspraak van de meervoudige kamer van 15 september 2015 in de zaak tussen [eiseres], eiseres, gemachtigde: mr. J.C. de Snoo-Verhage, en de heffingsambtenaar van de gemeente Rotterdam, verweerder, gemachtigden: mr. B.J. Klein en mr. B.F.J.W.M. van Boxtel. Procesverloop Bij aanslag met als factuurdatum 30 oktober 2013 (de aanslag) heeft verweerder van eiseres...

ECLI:NL:RBMNE:2015:2353 Corio/Superstar Huur B.V.

ECLI:NL:RBMNE:2015:2353 InstantieRechtbank Midden-NederlandDatum uitspraak25-03-2015Datum publicatie 30-04-2015 Zaaknummer3323727 UC EXPL 14-12851 Rechtsgebieden Ondernemingsrecht Bijzondere kenmerkenEerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie Betreft de vraag of na splitsing van een vennootschap een huurovereenkomst op grond van artikel 2:334r lid 1 BW niet ongewijzigd in stand kan blijven. Vorderingen van verhuurder worden afgewezen.   WetsverwijzingenBurgerlijk Wetboek...

Gerechtshof Den Haag 3 maart 2015 ECLI:NL:GDHA:2015:404

Wet verhuurderheffing. Verboden staatssteun? Onrechtmatige wetgeving wegens strijd met art. 1 Eerste Protocol? Ontvankelijkheid van vordering van moedermaatschappijen bij de burgerlijke rechter, indien rechtsgang bij belastingrechter openstaat voor dochtervennootschappen. ECLI:NL:GHDHA:2015:404 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 03-03-2015 Datum publicatie: 31-03-2015 Zaaknummer: 200.150.697-01 Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht ...