Actueel

Soms moet je gewoon een keer in hoger beroep gaan!

Veel verhuurders herkennen het volgende. Een huurder betaalt altijd onregelmatig. Het komt zelfs een keer tot een vonnis tot ontruiming, maar je treft een regeling met de huurder. Die regeling wordt niet nagekomen, er ontstaat een nieuwe achterstand. Het oude vonnis alsnog ten uitvoer laten leggen is meestal geen optie. De rechtbank wordt om een nieuw ontruimingsvonnis gevraagd en omdat de huurder een dag voor de zitting alles betaalt, wordt je vordering door de kantonrechter afgewezen en...

Wet aanpak woonoverlast in werking getreden

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet geeft de Burgemeester nieuwe mogelijkheden om op te treden tegen woonoverlast. Hier een link naar de tekst van de wet . Heel kort samengevat komt het op het volgende neer: De gemeente moet eerst een verordening maken waarin wordt vastgelegd dat de Burgemeester de in de Wet genoemde extra bevoegdheden verkrijgt. Als er sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder (terugkerende overlast) die niet op een...

Hoge Raad oordeelt: heffing bouwleges op basis van tarieventabel is toegestaan

Al eerder schreven wij  een blog  over de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 15 september 2015 waarin de rechter oordeelde dat er sprake was van een onredelijke heffing van bouwleges door de gemeente Rotterdam. De te betalen bouwleges worden door de gemeente Rotterdam berekend op basis van een tarieventabel die is gerelateerd aan de hoogte van de bouwsom. De rechter verklaarde deze tarieventabel onverbindend.   Het gerechtshof was het met deze uitspraak eens en...

Meldplicht AirBnB verhuur in Amsterdam

Het aantal overnachtingen via AirBnB in Rotterdam is het afgelopen jaar gestegen tot 116.000. Dat is 13% meer dan in 2015. In tegenstelling tot Amsterdam, met een aantal overnachtingen van 1,7 miljoen, is er volgens de gemeente Rotterdam geen sprake van grootschalige onttrekking van huizen van de woningmarkt, overlast en illegale hotels.  Vandaag werd bekend dat de gemeente Amsterdam een meldplicht wil instellen. Iemand die zijn gehele huis wil verhuren via AirBnB moet dat melden...

Indexering vergeten? Geen probleem!

Het gebeurt (te) vaak dat verhuurders van bedrijfsruimte vergeten om de overeengekomen indexering van de huurprijs door te berekenen. Uit vragen van onze cliënten blijkt dat veel verhuurders en beheerders denken dat hier niets aan te doen valt. Jaar vergeten te indexeren, pech gehad. Toch is deze opvatting niet juist. In dit soort gevallen beroepen huurders zich vaak op rechtsverwerking. Zij voeren aan dat zij, doordat de verhuurder of diens beheerder voor langere periode de huurprijs...

Feitelijke toestand van de woning bij aanvang huur is bepalend voor de maximale huurprijs!

De rechtbank Rotterdam heeft recent uitspraak gedaan over het ontbreken van de WOZ-waarde bij aanvang van de huur en het niet voor aanvang van de huur registeren van de energie-index.  De WOZ-waarde en energie-index spelen een rol bij bepaling van de hoogte van de huurprijs. Vanaf 1 januari 2015 bepaalt de energie-index voor een deel het aantal punten dat mag worden toegekend. Hoe lager de energie-index hoe meer punten. De WOZ-waarde bepaalt sinds 1 oktober 2015 tevens een deel van het...

Voorkom Bestuurlijke Boetes!

Als verhuurder in Rotterdam is het niet ondenkbaar dat u ooit geconfronteerd wordt met een huurder die een hennepkwekerij exploiteert in het gehuurde. Vaak komt de hennepkwekerij aan het licht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, oplettende buren die melding maken van onregelmatigheden rondom het gehuurde of in een erger geval door brand. De landelijke tendens en de rechtspraak die daarover is ontwikkeld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is dat van de...

Duidelijkheid over de veertiendagenbrief!

  Als een huurder van woonruimte de huur niet op tijd betaalt, verplicht de Wet incassokosten u om deze huurder een schriftelijke aanmaning te sturen en de huurder de kans te geven om binnen veertien dagen alsnog te betalen. Pas als de huurder daarna nog steeds niet betaalt kun u buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. In de praktijk is veel onduidelijkheid ontstaan over de inhoud van de veertiendagenbrief en de betekenis van de in de wet gestelde termijn. Het gevolg...

Rotterdam gaat experimenteren met Foodtrucks!

Vanaf 1 januari 2017 wordt het mogelijk om met een Foodtruck in Rotterdam eten te verkopen. Een verrijking voor de stad en een verlevendiging van het straatbeeld! Het gaat vooralsnog om een proef van een jaar en op onderstaande plekken, maar Ondernemers doe er je voordeel mee!         Voor meer informatie over het experiment: Het besluit van de gemeente Rotterdam Voor meer informatie over Foodtrucks: Een artikel van zzpservicedesk

Belangrijk Nieuws!

Het is belangrijk goed in de gaten te houden welke vergunningen er in uw buurt, of in de buurt van uw bezit worden verleend. Een gebouw dat het uitzicht gaat belemmeren, een café dat langer open wil, een uitbouw van de buren enzovoorts. Er zijn talloze situaties denkbaar die van rechtstreekse invloed kunnen zijn op (de waarde van) uw vastgoed en waar u invloed op wil kunnen uitoefenen. Natuurlijk kunt u regelmatig de website van de gemeente in de gaten houden, of alle plaatselijke...