Specialismen

Op de site vindt u al onze activiteiten op de werkgebieden huur, koop, bouw en VvE. Daarnaast worden wij ook vaak benaderd in het kader van wat we gemakshalve maar vastgoedrecht in zijn algemeenheid noemen. Hierbij kunt u denken aan gemeenteaanschrijvingen, handhavingstrajecten vergunningen, erfdienstbaarheden, erfpachtcontracten, geschillen over onrechtmatig toe-eigenen van grond en zakelijke rechten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak.