Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden  ontleend. Advocatenpraktijk Roepel B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. 

We kunnen ongevraagde informatie niet als vertrouwelijk behandelen. Ook kunnen wij u niet vertegenwoordigen tot we hebben onderzocht of uw zaak mogelijk leidt tot belangenverstrengeling. Stuur ons daarom geen informatie waarvan u wilt dat we die vertrouwelijk behandelen tot en tenzij u een formele schriftelijke verklaring van ons heeft waarin we bevestigen dat we u zullen vertegenwoordigen. Uw ongevraagd toegestuurde informatie aan ons, zullen wij in goed vertrouwen behandelen maar het toezenden van informatie aan ons kantoor kan ons niet verhinderen om een andere cliënt te vertegenwoordigen die de wederpartij is. En dat kan ertoe leiden dat we deze informatie tegen u gebruiken.